جمشید آذرمی آذر
سایت مخزن العلوم شامل : مقاله های نویسنده ، اطلاعات عمومی علمی ، مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زناشویی ، تاریخ ، ادبیات و متفرقات...

استفاده از مسکرات و مخدرات در روابط جنسی و زناشویی

یکی از گناهان گبیره ای که در جشنهای عروسی و  حجله های دامادی انجام می گیرد استفاده از مسکرات و مخدرات در روابط جنسی و زناشویی است که بعضی از مردان ، و زنان در مراسمهای ازدواج و جشنهای عروسی انجام می دهند.

متأسفانه بعضی از مردان و زنان قبل از زفاف یا در شبهای بعدی مقاربت جنسی ، خود را با انواع نوشیدنی های الکلی و شراب مست کرده ، و با همان حالت مستی نیز وارد حجله دامادی می شوند ، که اولاً  : عمل عمل حرام است ، دوماً : سر آغاز زندگی که در شریعت خداوند متعال یک امر واجب است برای جوانان اوامر حرام صورت می گیرد ، خود نیز حرام است.

شاید استفاده از مسکرات و مخدرات در روابط جنسی و زناشویی از نظر روحی و روانی ، به تواند در گوتاه مدت اثر نیرو دهی و قدرت افزایی به طرفین را اضافه نماید ، اما باید توجه داشت که ای عمل در بلند مدت تبدیل به عادت خواهد گردید ، و طرفین را به عنوان یک معتاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر وابسته خواهد کرد ، و نیروی درونی شخص را هم نابود کرده تا لذت روابط جنسی نیز از بین خواهد رفت.

مسکرات و مخدرات و تأثیر آنها در نطفه

استفاده از مسکرات و مخدرات در روابط جنسی و زناشویی از آنجا مهم است که ، دانشمندان امروز به این نتیجه رسیده اند که تربیت فرزندان از زمان بوجود آمدن نطفه در داخل رحم زن آغاز می شود. و میگویند که فکر و اندیشه مادر و پدر در حال مقاربت ، در وجود فرزندان موثر است.

صادقی طهرانی در مقدمه طب الصادق می نویسد: کودکی که از پدر و مادر الکلی به دنیا می آید. رنجور و کبدش متورم ، کلیه اش کوچک ، کم خونی در او مشهود و تعادل سلسله اعصابش محفوظ نیست. و بطور کلی کودکیست معیوب همچنان که استعداد خاصی برای ابتلائی به بیماری سل و مستعد بیماری سرطان نیز می باشد.

صاحب تفسیر نمونه می نویسد : کسی که در حین انعقاد نطفه مست است ۳۵ درصد از عوارض الکلیسم حاد را به فرزندان خود منتقل می کند. و اگر مرد و زن هر دو مست باشند صد در صد عوارض حاد در فرزند ظاهر باشد.

آسیب رسانی به جسم و روح روان و از همه مهمتر به ایمان دیگران جرم است و گناهی بزرگ ، پس کسی که در حال مستی  آمیزش جنسی با همسرش انجام دهد ، ممکن است در آن روابط جنسی نیز بچه ای پا بگیرد ، پس آینده این فرزند دچار ناهنجاریهای بس بزرگ خواهد داشت.

پس از آنجاست که ، استفاده از مسکرات و مخدرات در روابط جنسی و زناشویی ، در سر آغاز زندگی زناشویی و آمیزشهای بعدی در حال مستی که عملیست حرام ، خود حرام دیگری است .

سوماً : آثار سوء و خطر ناکی روحی و روانی و زیانهای جسمی هم برای مرد و هم برای زن و نوزادی که از وجود چنین والدین پا به جهان هستی خواهد گذاشت در پی خواهد داشت.

حرف آخر

و اما حرف آخر اینکه در مورد استفاده از مسکرات و مخدرات در روابط جنسی و زناشویی در دیگر نوشته های مخزن العلوم به بررسی مضرات و تأثیرات نوشابه های الکلی و انواع مست کننده ها که امروزه با اسمها و مارکهای مختلف و جوان فریب ارائه می شوند خواهیم پرداخت.

امروزه برای کشاندن جوانها و نوجوانها به سمت این ماده خانمان سوز ، که با نامهای مختلف و با برچسبهای دلروبا  توسط عده ای از آدمهای که برای بهران و فساد اخلاقی در جامعه تلاش می کنند ، این ماده الکلی به بازار عرضه می شود .تا از این راه بتوانند به مقاصد شیطانی خود دست یابند. که از این طریق هم جیب خوب را پر نمایند و هم به فکر پلید خود که تباهی و نابودی جامعه بشری است برسند!

و همان طوری که گفتیم در نوشته های بعدی به مدد خداوند متعال به بررسی این ماده خانمان سوز از لحاز علمی ، دینی ، مذهبی خواهیم پرداخت .

البته باید توجه شود که بررسی و نگارش مضرات ، مسکرات و مخدرات و دیگر مست کننده ها احتیاج اگر به طور دقیق و صحیح صورت پذیرد کتاب قطوری خواهد شد ، و برای همین هم اینجانب از توضیح دادن مطالب صرف نظر کرده فقط به اصل مطالب خواهم پرداخت. و دیگر اینکه بجای شمردن نام تک تک این مواد ، از واژه شراب استفاده خواهیم کرد.

بازدیدها: 59

نظرات

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله مخالف هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. پذیرفتنادامه