جمشید آذرمی آذر
سایت مخزن العلوم شامل : مقاله های نویسنده ، اطلاعات عمومی علمی ، مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زناشویی ، تاریخ ، ادبیات و متفرقات...

مهر خدا افزون از مهر مادر است

مهر خدا افزون از مهر مادر است :آورده اند که پیرزنی دو پسر داشت یکی فاسق و فاجر ، و یکی صالح و زاهد ، پسر زاهدش را از طرف صاحب نفسها ، فرمان رسید وفات یافت ، پیر زن صبر کرد و جزع و زاری و ناله ننمود. چون وفات پسر فاسق و فاجر نزدیک رسید و در شرف مرگ بود پیر زن فریاد و زاری بنا نهاد و بسیار جزع و گریه میکرد.

پسر گفت ای مادر برادر من که آدم خیلی خوب بود برای او گریه نکردی ، چرا برای من که بد آدمی بودم گریه می کنی؟ مادر گفت :پسرم دلم می سوزد که بناهست ترا به عذاب معذب نمایند و در عذاب جهنم تو را بسوزانند.

پسر گفت: ای مادر غم مخور و دانسته باش که منهم از اهل بهشت می باشم. مادر پرسید!چطور؟ پسر گفت: ای مادر عزیزم نسبت من و تو که مادر منی فقط به این است که نه ماه در شکمت بودم و دو سال نیز مرا شیر دادی ، اینقدر دلت بر حال من می سوزد. پس خداوندی که خلقم کرده راضی میشود مرا به آتش جهنم بسوزاند؟معاذالله قسم بر وحدانیتش که او هزار مرتبه از تو به من مهربانتر است. پس خداوند متعال او را بخشید و تفضّل و برتری داد او را هفتاد مرتبه بر برادرش و از تقصیراتش گذشت.

و این حدیث شریف را ازحضرت امام امیرالمومنین علیه السلام می آوریم که حضرت فرموده است: «خداوند نسبت به بندگانش رحیم است و ازرحمت او این است که یکصد شاخه رحمت آفریده، یکی از آن را بین تمام بندگان تقسیم کرده، و به واسطه آن، مردم نسبت به یکدیگر مهربانند، و مادر نسبت به فرزند خود مهر می ورزد….در روز قیامت این رحمت را به نود و نه قسمت دیگر اضافه می کند، و با همه آنها امت پیغمبرخداصل الله علیه وآل وسلم را مشمول رحمتش قرار می دهد».

بازدیدها: 107

نظرات

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله مخالف هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. پذیرفتنادامه