جمشید آذرمی آذر
سایت مخزن العلوم شامل : مقاله های نویسنده ، اطلاعات عمومی علمی ، مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زناشویی ، تاریخ ، ادبیات و متفرقات...

پیدایش جهان

برطبق آخرین نظریه دانشمندان پیدایش جهان با یک انفجار بزرگ در پانزده میلیارد سال قبل شروع شد. در آن هنگام چگالی جهان بی نهایت بوده و فاصله میان کهکشانهای صفر بوده است.پس از این انفجار اولیه مادۀ تشکیل دهنده جهان شروع به انبساط کرده است و این انبساط همچنان ادامه دارد.

کهکشانی که منظومه شمسی در آن واقع شده است راه شیری نامیده می شود.این کهکشان خود جزئی از مجموعۀ بیست کهکشان می باشد، که خوشه محلی نام دارد.مجموعۀ چندین خوشۀ کهکشان را ابر خوشه می نامند.خوشۀ محلی ما جزئی از ابر خوشۀ سنبله محسوب می شود.

شعاع تقریبی خوشۀ محلی تقریباً پنج میلیون سال نوری است.دانشمندان طول جهان را در حدود بیست میلیارد سال نوری می دانند.

ادامه دارد.

بازدیدها: 25

نظرات

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله مخالف هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. پذیرفتنادامه