جمشید آذرمی آذر
سایت جامع العلوم شامل : مقاله های نویسنده ، اطلاعات عمومی علمی ، مذهبی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زناشویی ، تاریخ ، ادبیات و متفرقات...

ابن سیرین و چگونگی فرار او از یک هوس شیطانی

ابن سیرین و چگونگی فرار او از یک هوس شیطانی : خداوند متعال در قرآن مجیدش سوره یوسف داستانی را از زنان هوس باز نقل می کند ، چگونگی نقشه شیطانی زلیخا و ایمان یوسف پیامبر را به ما بندگان جهت عبرت بیان می نماید ، و با این داستان به ما می فهماند که طرف مقابلی که با هر جنسیتی و به هر گونه نقشه برای به دام انداختن طرف مقابل آماده باشد ! یک ایمان قوی و با تقوای الهی می تواند از خطرات شیطانی رهایی یابد.

قرآن نمونه می آورد و این هم برای آن است که بگوید در هر جنسیتی که باشی همیشه انسانهای هوس باز با نقشه های شیطانی امکان اینکه بر سر راهت قرار بگیرند و بخواهند تو و ایمان تو را محک بزنند هستند، و این انسان خطر ساز می تواند زن باشد یا مرد ، جوان باشد یا پیر ، هر که باشد با نقشه های قبلی آمده است و تو از نقشه او هیچ نمی دانی.

در معنی هوس در فرهنگ معین آمده است : هوس یعنی،( میل ، آرزو ، شهوت و خواهش نفسانی ) زمانی که هوس انسان به انسان مسلط شود و خواهش نفسانی بیجا و بی موردی را از انسان طلب نماید. و انسان نتواند به خواهشهای بی مورد وی جواب منفی دهد آنوقت است که هوای نفس و غریزه جنسی او طغیان می کند و صاحبش را به بیراهه می رساند.

در زمان و مکانی که زندگی می کنیم احتمال اینکه برسر راهمان انسانهایی قرار گیرند که بخواهند از ما یا از خانواده ما بر خلاف انسانیت و به خواهش هوای نفس خود سوء استفاده را بکنند زیاد است. که در این موقع تقوا و ایمان به حضور و ناظر بودن خداوند متعال بر اعمال بندگان تنها نگهبانیست که مانع از اعمال خلاف انسانی می شود.

   ابن سیرین و حکایت او با یک زن هوس باز

ابن سیرین و چگونگی فرار او از یک هوس شیطانی : دانشمند محترم حاج شیخ علی قرنی گلپایگانی ، در کتاب اصرار معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله به نقل از کتاب سفینة البحار نقل شده که ابوبکر محمد بن سیرین بصری معروف به ابن سیرین جوانی بود که در بازار مدینه اشتغال به بزازی داشت ، که از بوی خوش بدن او بازار مدینه معطر بود.

اهل بازار از او پرسیدند که این بوی خوش چیست؟ که تو بکار می بری و بازار را از بوی خوش خود معطر نموده ای؟ فرمود من بوی خوش استعمال نمی کنم و این بوی خوشی است که خداوند به لطف خود در بدن من قرار داده است.

چون سبب آن را سوال کردند و پس از اسرار زیاد از طرف بازاریان فرمودند: روزی در بازار مشغول به بزازی بودم تا اینکه زن بسیار وجیهۀ درب دکان من آمد و چندی از قباره های بسیار پر قیمت مرا خرید و در میان دستمال پیچید و گفت فراموش کردم که پول از منزل به همراه بیاورم ! تو خود دستمال پارچه ها را بردار و همراه من به منزل برسان و درب منزل پول آنها را از من بگیر و باز گرد.

  امام علی ابن ابیطالب علیه السلام فرمودند:

اقوي الناس ، اعظمهم سلطاناً علي نفسه؛ در بين مردم آن کس از همه قوي تر است که تسلطش بر هواي نفس خويش، بيشتر باشد. غررالحکم 2/436

 من به ناچار تا درب منزل او رفتم و چون میان خانه قدم گذاشتم ناگاه دیدم آن زن چادر از سر خود دور نمود و اظهار داشت که من مدتی است فریفتۀ جمال تو میباشم و راه کامیابی از تو را منحصر به بدین وسیله دیدم که تو را به خانه آورده تا کام خود را از تو بر آورم.

من به او گفتم از خدا بترس و دامن خود و من را آلوده باین معصیت مگردان ، هر چند او را موعظه و نصیحت نمودم فائده نکرد تا اینکه ناچار شدم خود را به بیت الخلا رسانیدم و از برای حفظ دین خود خود را به نجاسات آلوده کردم ، چون از مستراح بیرون آمدم و آن زن مرا با آن حالت دید درب منزل باز نمود و من خود را به آبی رسانیدم ، و بدن خود را تنظیف  نمودم .

خداوند متعال بفضل خود در عوض آنکه من ساعتی خود را ببوی بد آلوده نمودم این بوی خوش را به من عطا کرد ، که مادام الحیاة دماغم معطر باشد.و به علاوه علم تعبیر خواب هم بمن افاضا شده است.

بازدیدها: 3

نظرات

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله مخالف هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. پذیرفتنادامه